KRONIKA AKÁŠA aneb vše, co potřebujeme vědět:

 

Jedná se o záznam všech činů, slov a myšlenek každého jednotlivce a jeho životní pouti. Tedy i Vás. Pokud hledáte příčinu současných potíží, problémů a rádi byste odpovědi, je to jedna z možností. Čtení z kroniky Akáša je vhodné pro ty, kteří chtějí porozumět událostem a vztahům ve svém současném životě.

Ozvěte se na tel.: +420 733 585 090 nebo na

jina-dimenze@email.cz.  Budu se těšit. 

 

Následující dva akášické záznamy jsou psány v období karantény 2020.
Mají nám všem ukázat, jak zvládnout současnou situaci a vzít si ponaučení pro další naše žití. 
Přeji všem mnoho zdraví a lásky v srdci. 


Jak žít dál? 

Když na poli se louka seče a kombajn po poli se v horku vleče, pak tráva ta zelená náhle pod tíhou kombajnu zhyne. Tak jako kus člověka, kus každého z nás, kdo ochutnal strach z covid-19. Ten strach jen vyvolán byl v nás, že my lidé dojdem sami ke zkáze lidí snáz. Tomu však není nutno, člověče, věřiti. Sic v uších Tvých je Ti to stále slyšeti. Jsou to jen zprvu slabá slova, kdy po čase zachvěje se Tvá lidská podoba. To semínko zloby jen vyhoď ze sebe ven. Copak nevíš, že škodí Ti to jen? Když zlobu vyhodíš ven, zůstaneš stát bez masek všech jen.
Však neboj se své zranitelnosti. Jen důvěřuj sobě a životu, že povede Tě cestou Tvého Božího osudu. Ten sám sis kdysi zvolil. Ještě tehdy než na svět jsi se zrodil. Ta Tvá božská nahota, Tvá zranitelnost, Tvá víra v sebe, dovede Tě dál ke Slunci a životnímu Tvému bytí. Jen poslouchej srdce svého hlas, to pomůže Ti dobře. Strach svůj současný do Nebes odevzdej a nebuď ovečkou ve stádu, co necítí se hej. Nadechni se za sebe a za sebe vydechni. Kdo jiný, nežli ty Tvůj dech ovlivní? Buď SVĚTLEM sobě a druhým na cestě.   
Každý si v tomto akášickém
záznamu najde to, co je pro něj 
potřebné. Každý potřebuje v danou
chvíli něco jiného. Přeji všem, aby
našli srdcem...

 

Co lidem má ukázat současná situace? 

Když lidstvo neumí žít Boží řád, setne to jejich zdraví pak. Když neváží si ničeho, pak to nic dostanou. Nic a strach zahalí jejich těla jako temný mrak. Až dojdou domů, domů k sobě, roztrhne se temný mrak a bude na dobré časy jim svítat pak. Oni musí si však uvědomit, že jak doposud nemohou už žíti. A když takové chtějí žití, pak nebudou mít lehké své bytí.
Oni zde na Zemi jsou a lidskosti k sobě a druhým ať budujou. Ta lidskost a cit vytratil se z nich. Vždyť mamony a statky tvoří ve vás, lidech, jen postupně zmatky.  A vy zapomenete, kdo opravdu jste a co vašim úkolem je na matce Zemi být. Vždyť vy duchovní bytosti jste a neumíte s tím žít? To proto situace s viry přišla k vám na Zemi, ať se naučíte znovu nalézt kořeny. 
Vždyť tady žiješ, tady buď a o Matku svou starej se, stejně jako ona starati se o tebe. Člověče, věř mi, vždyť nemáš tady na Zemi málo. Tak děl se se vším, co v nadbytku máš, vždyť shraňovat, to ne tvůj řád. Ty zapusť do Země kořeny, lidská srdce rozehřej a milý úsměv druhým dej. To nic nestojí tě a na tvém konci Bůh ocení tě. Žij v lásce a víře v sebe a lásku kolem rozdávej a uvidíš, jak bude ti hej.
Když najdeš radost v takovém žití, uvidíš, jak lehké tvé na světě je bytí. To bytí prostě jen chce být a celým tvým JÁ tuto zemi prozářit. Tak nebraň se už tomu a pospíchej k sobě domů. Tam všechny odpovědi najdeš, co dělat máš, jak žít a kam dál jdeš. Všechny lidské bytosti nechť záře  světel nad vámi svítí a v hledání pravdy a lásky vás vede. Je vám požehnáno.     
Současná situace nás přímo "nakopává" k rekapitulaci našeho dosavadního způsobu života. Využijme proto tento čas pro sebe sama, naše rodiny, bližní a naučme se vidět sami sebe a druhé očima lásky. Láska je totiž to nejvíc, co jeden druhému můžeme dát.
Přeji všem pevné zdraví a dostatek vůle :-)

 

Lhotka 834, Bohuňovice, 783 14 / +420 733 585 090